SUPER-1_LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN SINH - NĂM 2020

SUPER-1_LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN SINH - NĂM 2020

VÀO HỌC

CHUYÊN ĐỀ 3: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ CẤP TẾ BÀO (Kiến thức Sinh học 10 + 12)

Bài 2: Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân

45 phút    3044 lượt xem

Đây là bài học giúp các em củng cố vững chắc phần cơ chế di truyền cấp tế bào thuộc phần kiến thức Sinh học 10.

Để làm bài tập di truyền đạt hiệu quả cao thì các em cần học và hiểu thật kĩ diễn biến của quá trình nguyên phân.

Lưu ý: Điểm cốt lõi trong bài học các em cần chu ý là sự thay đổi về số lượng, hình thái và trạng thái đơn và kép của nhiễm sắc thể biến đổi qua các kì của quá trình nguyên phân

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC