KHÓA 2K6: LUYỆN THI THPT CHUYÊN - MÔN: TOÁN

KHÓA 2K6: LUYỆN THI THPT CHUYÊN - MÔN: TOÁN

VÀO HỌC

Chuyên đề 12: HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

Bài 2: Hình nón, hình nón cụt . Diện tích xung quanh và thể tích hình nón, hình món cụt

30 phút    36 lượt xem

Bài 2: Hình nón, hình nón cụt . Diện tích xung quanh và thể tích hình nón, hình món cụt
TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC