THỦ THUẬT CASIO HIỆU QUẢ NHẤT GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆM

THỦ THUẬT CASIO HIỆU QUẢ NHẤT GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆM

VÀO HỌC

Chương 4. Số phức

Bài 22. Tìm z khi phương trình chứa cả số phức z và số phức liên hợp z, |z|

30 phút    4457 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC