KHÓA 2K6: LUYỆN THI THPT CHUYÊN - MÔN: TOÁN

KHÓA 2K6: LUYỆN THI THPT CHUYÊN - MÔN: TOÁN

VÀO HỌC

CHUYÊN ĐỀ 2: BẤT ĐẲNG THỨC CHỨA CĂN

Bài 3: Bất đẳng thức AM – GM (BĐT Cauchy): Kĩ thuật tách - ghép

45 phút    243 lượt xem

Bất đẳng thức AM – GM (BĐT Cauchy): Kĩ thuật tách - ghép

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC