KHÓA 2K5: LUYỆN THI THPT CHUYÊN - MÔN: TOÁN

KHÓA 2K5: LUYỆN THI THPT CHUYÊN - MÔN: TOÁN

VÀO HỌC

CHUYÊN ĐỀ 2: BẤT ĐẲNG THỨC CHỨA CĂN

Bài 3: Bất đẳng thức AM – GM: Kĩ thuật sử dụng bất đẳng thức phụ

45 phút    118 lượt xem

 Bất đẳng thức AM – GM: Kĩ thuật sử dụng bất đẳng thức phụ

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC