Chỉ còn
là thi THPT QG 2019

SUPER-1: LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2019 - MÔN: SINH HỌC

SUPER-1: LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2019 - MÔN: SINH HỌC

VÀO HỌC

CHUYÊN ĐỀ 5: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC (Kiến thức sinh học 12)

Bài 3: Chọn giống bằng công nghệ tế bào

30 phút    7 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC