KHÓA 2K6: LUYỆN THI THPT CHUYÊN - MÔN: TOÁN

KHÓA 2K6: LUYỆN THI THPT CHUYÊN - MÔN: TOÁN

VÀO HỌC

CHUYÊN ĐỀ 11: GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN

Bài 3: Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung

45 phút    85 lượt xem

Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC