KHÓA 2K6: LUYỆN THI THPT CHUYÊN - MÔN: TOÁN

KHÓA 2K6: LUYỆN THI THPT CHUYÊN - MÔN: TOÁN

VÀO HỌC

CHUYÊN ĐỀ 4: PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ ĐƠN GIẢN

Bài 3: Phương pháp đặt ẩn phụ

45 phút    159 lượt xem

Phương pháp đưa về phương trình tích

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC