Chỉ còn
là thi THPT QG 2019

SUPER-1: LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2019 - MÔN: SINH HỌC

SUPER-1: LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2019 - MÔN: SINH HỌC

VÀO HỌC

CHUYÊN ĐỀ 6: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI (Kiến thức Sinh học 12)

Bài 3: Phương pháp giải bài tập di truyền học người - Phần 2

30 phút    18 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC