SUPER-1_LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN SINH - NĂM 2020

SUPER-1_LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN SINH - NĂM 2020

VÀO HỌC

CHUYÊN ĐỀ 4: QLDT - MỖI GEN TRÊN MỘT NHIỄM SẮC THỂ (Kiến thức Sinh học 12)

Bài 3: Phương pháp giải bài tập về quy luật phân li - Phần 2

45 phút    5862 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC