KHÓA 2K6: LUYỆN THI THPT CHUYÊN - MÔN: TOÁN

KHÓA 2K6: LUYỆN THI THPT CHUYÊN - MÔN: TOÁN

VÀO HỌC

CHUYÊN ĐỀ 8: PHƯƠNG TRÌNH NGHIỆM NGUYÊN

Bài 3: Phương pháp tách phần nguyên

45 phút    45 lượt xem

Bài 3: Phương pháp dùng bất đẳng thức

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC