Chỉ còn
là thi THPT QG 2019

SUPER-3: TỔNG ÔN CẤP TỐC THI THPT QG NĂM 2019 - MÔN: SINH HỌC

SUPER-3: TỔNG ÔN CẤP TỐC THI THPT QG NĂM 2019 - MÔN: SINH HỌC

VÀO HỌC

CHUYÊN ĐỀ 4: TỔNG ÔN CẤP TỐC SINH HỌC 12_PHẦN DTH QUẦN THỂ VÀ DTH NGƯỜI, ỨNG DỤNG DTH (CÓ 4 CÂU TRONG ĐỀ)

Bài 3: Ứng dụng di truyền học

60 phút    268 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC