KHÓA 2K6: LUYỆN THI THPT CHUYÊN - MÔN: TOÁN

KHÓA 2K6: LUYỆN THI THPT CHUYÊN - MÔN: TOÁN

VÀO HỌC

CHUYÊN ĐỀ 2: BẤT ĐẲNG THỨC CHỨA CĂN

Bài 4: Bất dẳng thức Cauchy – Schwarz ( BĐT Bunhiacopsky): Kĩ năng cần có

45 phút    125 lượt xem

Bất dẳng thức Cauchy – Schwarz ( BĐT Bunhiacopsky): Kĩ năng cần có

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC