Chỉ còn
là thi THPT QG 2019

SUPER-3: TỔNG ÔN CẤP TỐC THI THPT QG NĂM 2019 - MÔN: SINH HỌC

SUPER-3: TỔNG ÔN CẤP TỐC THI THPT QG NĂM 2019 - MÔN: SINH HỌC

VÀO HỌC

CHUYÊN ĐỀ 2: TỔNG ÔN CẤP TỐC SINH HỌC 12_PHẦN CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ (CÓ 2 CÂU TRONG ĐỀ)

Bài 4: Cơ chế biến dị cấp phân tử

60 phút    631 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC