SUPER-1_LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN SINH - NĂM 2020

SUPER-1_LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN SINH - NĂM 2020

VÀO HỌC

CHUYÊN ĐỀ 3: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ CẤP TẾ BÀO (Kiến thức Sinh học 10 + 12)

Bài 4: Giảm phân và cơ chế hình thành giao tử

45 phút    4192 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC