KHÓA 2K6: LUYỆN THI THPT CHUYÊN - MÔN: TOÁN

KHÓA 2K6: LUYỆN THI THPT CHUYÊN - MÔN: TOÁN

VÀO HỌC

CHUYÊN ĐỀ 3: HÀM SỐ BẬC NHẤT, BẬC HAI

Bài 4: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0)

45 phút    64 lượt xem

Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0)

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC