Chỉ còn
là thi THPT QG 2019

LUYỆN THI CẤP TỐC THPT QUỐC GIA NĂM 2019, MÔN: SINH HỌC

LUYỆN THI CẤP TỐC THPT QUỐC GIA NĂM 2019, MÔN: SINH HỌC

VÀO HỌC

CHUYÊN ĐỀ 3: QUY LUẬT DI TRUYỀN - NHIỀU GEN TRÊN MỘT NHIỄM SẮC THỂ

Bài 4: Hoán vị gen

45 phút    481 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC