Chỉ còn
là thi THPT QG 2019

SUPER-3: TỔNG ÔN CẤP TỐC THI THPT QG NĂM 2019 - MÔN: SINH HỌC

SUPER-3: TỔNG ÔN CẤP TỐC THI THPT QG NĂM 2019 - MÔN: SINH HỌC

VÀO HỌC

CHUYÊN ĐỀ 3: TỔNG ÔN CẤP TỐC SINH HỌC 12_PHẦN QUY LUẬT DI TRUYỀN (CÓ 12 CÂU TRONG ĐỀ) |

Bài 4: Trọng tâm kiến thức phần di truyền liên kết với giới tính

60 phút    542 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC