SUPER-1_LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN SINH - NĂM 2020

SUPER-1_LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN SINH - NĂM 2020

CHUYÊN ĐỀ 5: QLDT - NHIỀU GEN TRÊN MỘT NHIỄM SẮC THỂ (Kiến thức sinh học 12)

Bài 5: Hoán vị gen

Ngày phát hành 00:00, 04-08-2019

30 phút    10 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC