KHÓA 2K6: LUYỆN THI THPT CHUYÊN - MÔN: TOÁN

KHÓA 2K6: LUYỆN THI THPT CHUYÊN - MÔN: TOÁN

VÀO HỌC

CHUYÊN ĐỀ 4: PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ ĐƠN GIẢN

Bài 5: Phương pháp đánh giá

45 phút    54 lượt xem

Phương pháp đánh giá

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC