KHÓA 2K6: LUYỆN THI THPT CHUYÊN - MÔN: TOÁN

KHÓA 2K6: LUYỆN THI THPT CHUYÊN - MÔN: TOÁN

VÀO HỌC

CHUYÊN ĐỀ 1: RÚT GỌN BIỂU THỨC CHỨA CĂN

Bài 5: Tìm giá trị của ẩn thỏa mãn điều kiện cho trước của biểu thức

45 phút    169 lượt xem

Tìm giá trị của ẩn thỏa mãn điều kiện cho trước của biểu thức

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC