Chỉ còn
là thi THPT QG 2019

SUPER-3: TỔNG ÔN CẤP TỐC THI THPT QG NĂM 2019 - MÔN: SINH HỌC

SUPER-3: TỔNG ÔN CẤP TỐC THI THPT QG NĂM 2019 - MÔN: SINH HỌC

VÀO HỌC

CHUYÊN ĐỀ 1: NHỮNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP ĐẶC BIỆT CẦN LƯU Ý

Bài 5: Tuyển chọn 10 bài tập vận dụng cao về đếm số phép lai

60 phút    72 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC