THỦ THUẬT CASIO HIỆU QUẢ NHẤT GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆM

THỦ THUẬT CASIO HIỆU QUẢ NHẤT GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆM

VÀO HỌC

Chương 1. Ứng dụng đạo hàm để khảo sát sự biến thiên và vẽ ĐTHS

Bài 7. Tiếp tuyến

30 phút    4750 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC