SUPER-1_LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN SINH - NĂM 2020

SUPER-1_LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN SINH - NĂM 2020

VÀO HỌC

CHUYÊN ĐỀ 5: QLDT - NHIỀU GEN TRÊN MỘT NHIỄM SẮC THỂ (Kiến thức sinh học 12)

Bài 9: Phương pháp giải bài tập hoán vị gen - Phần 4

30 phút    3112 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC