SUPER-1_LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN SINH - NĂM 2020

SUPER-1_LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN SINH - NĂM 2020

VÀO HỌC

CHUYÊN ĐỀ 3: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ CẤP TẾ BÀO (Kiến thức Sinh học 10 + 12)

Bài 9: Phương pháp giải bài tập về đột biến số lượng nhiễm sắc thể - Phần 1

45 phút    5074 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC