Khóa 2k4: Luyện thi nâng cao lớp 10 - môn: vật lí

Khóa 2k4: Luyện thi nâng cao lớp 10 - môn: vật lí

VÀO HỌC

CHUYÊN ĐỀ 2: KIẾN THỨC NÂNG CAO - ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM

Bài giảng: BÀI TẬP NÂNG CAO CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG - NÉM XIÊN (Phần 2)

30 phút    153 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC