Chỉ còn
là thi THPT QG 2019

KHOÁ: LUYỆN THI CẤP TỐC - THPT QG 2019 - MÔN: VẬT LÍ

KHOÁ: LUYỆN THI CẤP TỐC - THPT QG 2019 - MÔN: VẬT LÍ

VÀO HỌC

CHUYÊN ĐỀ 1: LUYỆN THI CẤP TỐC CHUYÊN ĐỀ DAO ĐỘNG CƠ

Bài giảng: Bài toán khoảng cách giữa hai vật (NC - 8,5d)

30 phút    70 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC