Chỉ còn
là thi THPT QG 2019

LUYỆN THI CẤP TỐC THPT QUỐC GIA NĂM 2019, MÔN: SINH HỌC

LUYỆN THI CẤP TỐC THPT QUỐC GIA NĂM 2019, MÔN: SINH HỌC

VÀO HỌC

CHUYÊN ĐỀ 1: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

Bài 8: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

45 phút    707 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC