KHOÁ: LUYỆN THI CẤP TỐC - THPT QG 2019 - MÔN: VẬT LÍ

KHOÁ: LUYỆN THI CẤP TỐC - THPT QG 2019 - MÔN: VẬT LÍ

CHUYÊN ĐỀ 5: LUYỆN THI CẤP TỐC CHUYÊN ĐỀ SÓNG ÁNH SÁNG

Bài giảng: Các loại quang phổ của ánh sáng

Ngày phát hành 21:00, 09-03-2019

30 phút    0 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC