Chỉ còn
là thi THPT QG 2019

LUYỆN THI CẤP TỐC THPT QUỐC GIA NĂM 2019, MÔN: SINH HỌC

LUYỆN THI CẤP TỐC THPT QUỐC GIA NĂM 2019, MÔN: SINH HỌC

VÀO HỌC

CHUYÊN ĐỀ 2: QUY LUẬT DI TRUYỀN - MỖI GEN TRÊN MỘT NHIỄM SẮC THỂ

Bài giảng: Phương pháp giải bài tập về quy luật phân li - Phần 1

45 phút    1149 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC