Chỉ còn
là thi THPT QG 2019

LUYỆN THI CẤP TỐC THPT QUỐC GIA NĂM 2019, MÔN: SINH HỌC

LUYỆN THI CẤP TỐC THPT QUỐC GIA NĂM 2019, MÔN: SINH HỌC

VÀO HỌC

CHUYÊN ĐỀ 2: QUY LUẬT DI TRUYỀN - MỖI GEN TRÊN MỘT NHIỄM SẮC THỂ

Bài giảng: Di truyền liên kết với giới tính

45 phút    458 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC