Chỉ còn
là thi THPT QG 2019

KHOÁ: LUYỆN THI CẤP TỐC - THPT QG 2019 - MÔN: VẬT LÍ

KHOÁ: LUYỆN THI CẤP TỐC - THPT QG 2019 - MÔN: VẬT LÍ

VÀO HỌC

CHUYÊN ĐỀ 3: LUYỆN THI CẤP TỐC CHUYÊN ĐỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

Bài giảng: Điện trở thay đổi - mạch chứa cuộn dây thuần cảm (NC - 8,5d)

30 phút    84 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC