Chỉ còn
là thi THPT QG 2019

KHOÁ: LUYỆN THI CẤP TỐC - THPT QG 2019 - MÔN: VẬT LÍ

KHOÁ: LUYỆN THI CẤP TỐC - THPT QG 2019 - MÔN: VẬT LÍ

VÀO HỌC

CHUYÊN ĐỀ 7: LUYỆN THI CẤP TỐC CHUYÊN ĐỀ HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

Bài giảng: Độ hụt khối - Năng lượng liên kết - Năng lượng liên kết riêng

30 phút    88 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC