Chỉ còn
là thi THPT QG 2019

KHOÁ: LUYỆN THI CẤP TỐC - THPT QG 2019 - MÔN: VẬT LÍ

KHOÁ: LUYỆN THI CẤP TỐC - THPT QG 2019 - MÔN: VẬT LÍ

VÀO HỌC

CHUYÊN ĐỀ 2: LUYỆN THI CẤP TỐC CHUYÊN ĐỀ SÓNG CƠ

Bài giảng: Phương trình sóng và độ lệch pha giữa hai điểm trên cùng phương truyền sóng

30 phút    124 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC