Chỉ còn
là thi THPT QG 2019

LUYỆN THI CẤP TỐC THPT QUỐC GIA NĂM 2019, MÔN: SINH HỌC

LUYỆN THI CẤP TỐC THPT QUỐC GIA NĂM 2019, MÔN: SINH HỌC

VÀO HỌC

CHUYÊN ĐỀ 2: QUY LUẬT DI TRUYỀN - MỖI GEN TRÊN MỘT NHIỄM SẮC THỂ

Bài giảng: Quy luật Menđen_Quy luật phân li

30 phút    870 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC