Chỉ còn
là thi THPT QG 2019

KHOÁ: LUYỆN THI CẤP TỐC - THPT QG 2019 - MÔN: VẬT LÍ

KHOÁ: LUYỆN THI CẤP TỐC - THPT QG 2019 - MÔN: VẬT LÍ

VÀO HỌC

CHUYÊN ĐỀ 1: LUYỆN THI CẤP TỐC CHUYÊN ĐỀ DAO ĐỘNG CƠ

Bài giảng: Sự tương quan giữa chuyển động tròn đều và dao động điều hòa

30 phút    479 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC