SUPER-1: LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2020 - MÔN: TOÁN HỌC

SUPER-1: LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2020 - MÔN: TOÁN HỌC

VÀO HỌC

SỐ PHỨC

Căn bậc 2, căn bậc 3, giải phương trình số phức

30 phút    237 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC