Chỉ còn
là thi THPT QG 2019

LUYỆN THI CẤP TỐC THPT QUỐC GIA NĂM 2019, MÔN: SINH HỌC

LUYỆN THI CẤP TỐC THPT QUỐC GIA NĂM 2019, MÔN: SINH HỌC

VÀO HỌC

CHUYÊN ĐỀ 4: DTH QUẦN THỂ + DTH NGƯỜI + ỨNG DỤNG DTH

Chọn giống dựa trên nguồn biến dị tổ hợp

40 phút    254 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC