KHOÁ: LUYỆN THI CẤP TỐC - THPT QG 2019 - Môn: HOÁ HỌC

KHOÁ: LUYỆN THI CẤP TỐC - THPT QG 2019 - Môn: HOÁ HỌC

HC 6. CHINH PHỤC CÁC DẠNG TOÁN NÂNG CAO HOÁ HỮU CƠ

HC 6.1. Chinh phục các dạng toán khó về Thuỷ phân ESTE

Ngày phát hành 00:00, 23-03-2019

40 phút    0 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC