Chỉ còn
là thi THPT QG 2019

SUPER-PLUS: CHINH PHỤC LÍ THUYẾT NÂNG CAO - MÔN: SINH HỌC

SUPER-PLUS: CHINH PHỤC LÍ THUYẾT NÂNG CAO - MÔN: SINH HỌC

VÀO HỌC

Live_01: Ôn tập nâng cao phần cơ sở vật chất di truyền

60 phút    800 lượt xem

Buổi live 01: hỗ trợ học tập khóa CHINH PHỤC LÍ THUYẾT 

Trong quá trình ôn tập nâng cao thầy có có tư vấn cho các em phương pháp học tập khóa học để đạt hiệu quả cao.

Thầy chúc các em tham gia khóa học và đạt hiệu quả cao!

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC