SUPER-PLUS: CHINH PHỤC CÁC DẠNG BÀI TẬP NÂNG CAO HÓA HỌC

SUPER-PLUS: CHINH PHỤC CÁC DẠNG BÀI TẬP NÂNG CAO HÓA HỌC

CHUYÊN ĐỀ 3: CHINH PHỤC CÁC DẠNG BÀI TẬP KHÓ - THUỘC CHƯƠNG TRÌNH HÓA 10 - 11

NC11.03. Chinh phục các dạng toán khó về ANCOL - PHENOL

Ngày phát hành 00:01, 28-01-2019

45 phút    16 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC