Chỉ còn
là thi THPT QG 2019

KHOÁ: LUYỆN THI CẤP TỐC - THPT QG 2019 - Môn: HOÁ HỌC

KHOÁ: LUYỆN THI CẤP TỐC - THPT QG 2019 - Môn: HOÁ HỌC

VÀO HỌC

VC 4. PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ. HOÁ HỌC VỚI VẤN ĐỀ KINH TẾ – XÃ HỘI – MÔI TRƯỜNG

VC 4.1. Phân biệt – Nhận biết một số chất vô cơ đơn giản

40 phút    207 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC