KHOÁ: LUYỆN THI CẤP TỐC - THPT QG 2019 - Môn: HOÁ HỌC

KHOÁ: LUYỆN THI CẤP TỐC - THPT QG 2019 - Môn: HOÁ HỌC

VC 4. PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ. HOÁ HỌC VỚI VẤN ĐỀ KINH TẾ – XÃ HỘI – MÔI TRƯỜNG

VC 4.1. Phân biệt – Nhận biết một số chất vô cơ đơn giản

Ngày phát hành 00:00, 08-02-2019

40 phút    0 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC