SUPER-1: LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2020 - MÔN: TIẾNG ANH

SUPER-1: LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2020 - MÔN: TIẾNG ANH

VÀO HỌC

CHUYÊN ĐỀ 6: CHINH PHỤC CHỨC NĂNG GIAO TIẾP

Video bài giảng: Chuyên sâu câu hỏi chức năng giao tiếp

30 phút    135 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC