TRA CỨU ĐIỂM CHUẨN 200 TRƯỜNG ĐẠI HỌC
ĐỂ CHỌN NGÀNH PHÙ HỢP

MÃ TRƯỜNG - TÊN TRƯỜNG NGÀNH ĐC 2017 ĐC 2016
ANH - Học Viện An Ninh Nhân Dân Nghiệp vụ An ninh (Nam) 27 --
ANH - Học Viện An Ninh Nhân Dân Nghiệp vụ An ninh (Nam) 25 --
ANH - Học Viện An Ninh Nhân Dân Nghiệp vụ An ninh (Nam) 26 --
ANH - Học Viện An Ninh Nhân Dân Nghiệp vụ An ninh (Nữ) 29 --
ANH - Học Viện An Ninh Nhân Dân Nghiệp vụ An ninh (Nữ) 28 --
ANH - Học Viện An Ninh Nhân Dân Nghiệp vụ An ninh (Nữ) 29 --
ANS - Đại Học An Ninh Nhân Dân Nghiệp vụ An ninh (Nam) 26 --
ANS - Đại Học An Ninh Nhân Dân Nghiệp vụ An ninh (Nữ) 28 --
ANS - Đại Học An Ninh Nhân Dân Nghiệp vụ An ninh (Nam) 25 --
ANS - Đại Học An Ninh Nhân Dân Nghiệp vụ An ninh (Nữ) 26 --
ANS - Đại Học An Ninh Nhân Dân Nghiệp vụ An ninh (Nam) 24 --
ANS - Đại Học An Ninh Nhân Dân Nghiệp vụ An ninh (Nữ) 27 --
BKA - Đại Học Bách Khoa Hà Nội Kỹ thuật Sinh học 25 --
BKA - Đại Học Bách Khoa Hà Nội Kỹ thuật Thực phẩm 25 --
BKA - Đại Học Bách Khoa Hà Nội Kỹ thuật Hóa học 25 --
BKA - Đại Học Bách Khoa Hà Nội Hóa học 25 --
BKA - Đại Học Bách Khoa Hà Nội Kỹ thuật in 21 --
BKA - Đại Học Bách Khoa Hà Nội Sư phạm kỹ thuật công nghiệp 22 --
BKA - Đại Học Bách Khoa Hà Nội Chương trình tiên tiến Điều khiển - Tự động hóa và Hệ thống điện 26 --
BKA - Đại Học Bách Khoa Hà Nội Kỹ thuật Điện 27 --
BKA - Đại Học Bách Khoa Hà Nội Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóa 27 --
BKA - Đại Học Bách Khoa Hà Nội Quản lý công nghiệp - Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng - ĐH Northampton (Anh) 20 --
BKA - Đại Học Bách Khoa Hà Nội Quản trị kinh doanh - ĐH Victoria (New Zealand) 21 --
BKA - Đại Học Bách Khoa Hà Nội Kinh tế công nghiệp 23 --
BKA - Đại Học Bách Khoa Hà Nội Quản lý công nghiệp 23 --
BKA - Đại Học Bách Khoa Hà Nội Quản trị kinh doanh 24 --
BKA - Đại Học Bách Khoa Hà Nội Kế toán 23 --
BKA - Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tài chính - Ngân hàng 23 --
BKA - Đại Học Bách Khoa Hà Nội Chương trình tiên tiến Điện tử - Viễn thông 25 --
BKA - Đại Học Bách Khoa Hà Nội Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Y sinh 25 --
BKA - Đại Học Bách Khoa Hà Nội Điện tử - Viễn thông - ĐH Leibniz Hannover (Đức) 22 --