Chi tiết câu hỏi

ID:180019

Độ khó: Vận dụng

Hấp thụ khí CO2 vào dung dịch chứa 0,2 mol NaOH và 0,15 mol Ba(OH)2. Khối lượng kết tủa thu được phụ thuộc vào thể tích CO2 như sau:

Thể tích khí CO2 bị hấp thụ (lít)

V

2V

3V

Khối lượng kết tủa (gam) thu được

m

1,2m

m

Giá trị của V là:

Để xem lời giải chi tiết câu hỏi này bạn cần đăng ký khoá học chứa câu hỏi này.

Đề thi chứa câu hỏi

Câu hỏi này chưa được sử dụng trong đề thi nào

Khóa học chứa câu hỏi

Câu hỏi này chưa được sử dụng trong khóa học nào