Làm đề thi chọn lọc

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Level Tỉ lệ đúng Tổng điểm
1 foto 234542 - Thắng 28 80.03 % (13344 / 16674) 28997
2 foto 146629 - rác rưởi 23 99.45 % (8528 / 8575) 23251
3 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 22 85.32 % (8850 / 10373) 22793
4 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 20 95.86 % (7136 / 7444) 20264
5 foto 33917 - Phan Văn Đức 18 88.12 % (7204 / 8175) 18757
6 foto 90967 - Nguyen Phuong 18 88.59 % (7122 / 8039) 18714
7 foto 179903 - Dương Tấn Phước 18 83.07 % (7280 / 8764) 18574
8 foto 148275 - Tiến Nguyễn 18 91.42 % (6497 / 7107) 18212
9 foto 141130 - hien nguyen 18 90.94 % (7241 / 7962) 18019
10 foto 118359 - ........ 16 86.96 % (6396 / 7355) 16907