Làm đề thi chọn lọc

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Level Tỉ lệ đúng Tổng điểm
1 foto 80761 - Dương Linh Anh 99 98.2 % (36214 / 36877) 99490
2 foto 17192 - Nguyễn Thị Mỹ Trinh 85 96.71 % (38970 / 40297) 85928
3 foto 18852 - danhphong 80 96.08 % (31335 / 32612) 80690
4 foto 72905 - hà thị vũ hương 68 95.81 % (25793 / 26920) 68665
5 foto 76472 - vothikimthoa0908 64 97.97 % (25636 / 26167) 64963
6 foto 24139 - ngô quang cường 63 99.21 % (23982 / 24173) 63947
7 foto 13905 - tokarin 56 98.38 % (20352 / 20687) 56609
8 foto 81169 - Hoàng Thị Thủy Tiên 46 98.81 % (22085 / 22351) 46380
9 foto 75956 - Đạt 2k1 45 99 % (22272 / 22498) 45554
10 foto 36045 - duyen2000 41 96.36 % (18898 / 19612) 41895