Làm đề thi chọn lọc

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Level Tỉ lệ đúng Tổng điểm
1 foto 234542 - iwannabetheguy 29 80.17 % (13746 / 17146) 29988
2 foto 240038 - leminhkhoi2k4 28 90.81 % (10335 / 11381) 28617
3 foto 146273 - Sky 26 95.13 % (9591 / 10082) 26311
4 foto 33917 - ID 33917 25 87.31 % (9694 / 11103) 25036
5 foto 204133 - hongngoc2808 24 87.91 % (8731 / 9932) 24193
6 foto 40955 - luckys 23 82.5 % (9771 / 11843) 23604
7 foto 146629 - Bùi Đức Ái 23 99.45 % (8528 / 8575) 23251
8 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 22 85.32 % (8850 / 10373) 22793
9 foto 90967 - Nguyen Phuong 22 87.34 % (8617 / 9866) 22015
10 foto 288930 - Minh Tuệ 20 85.36 % (7430 / 8704) 20296