Làm đề thi chọn lọc

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Level Tỉ lệ đúng Tổng điểm
1 foto 17661 - Huyền Thoại ILJIMAE 8 93.2 % (3247 / 3484) 8671
2 foto 165343 - Võ Hoài Nam 6 99.55 % (2198 / 2208) 6273
3 foto 149766 - hoangthihagiang123 6 94.42 % (1862 / 1972) 6238
4 foto 95765 - Mai Văn Phong 11a2 kbc 5 89.13 % (2059 / 2310) 5425
5 foto 173962 - Hồng Ngọc 4 95.17 % (1183 / 1243) 4506
6 foto 146629 - Ái 4 99.51 % (1430 / 1437) 4249
7 foto 174331 - Huỳnh Hồng Ngân 3 98.65 % (730 / 740) 3171
8 foto 173912 - Vũ Hương Giang 3 92.36 % (689 / 746) 3158
9 foto 80190 - Nguyễn Đình Ngọ 3 90.4 % (829 / 917) 3048
10 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 3 93.16 % (804 / 863) 3037