Làm đề thi chọn lọc

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Level Tỉ lệ đúng Tổng điểm
1 foto 146629 - Người Dùng Messenger 17 99.42 % (6319 / 6356) 17457
2 foto 173792 - Nguyễn Quang Huy 1 14 97.79 % (5177 / 5294) 14501
3 foto 109452 - Quốc Toàn 9 89.2 % (3476 / 3897) 9402
4 foto 17661 - Huyền Thoại ILJIMAE 9 92.49 % (3426 / 3704) 9141
5 foto 165343 - Võ Hoài Nam 8 99.15 % (3278 / 3306) 8987
6 foto 141130 - hien nguyen 8 92.03 % (3312 / 3599) 8808
7 foto 149766 - Hoàng Thị Hà Giang 7 94.03 % (2458 / 2614) 7930
8 foto 160017 - Lê Phú 7 96.35 % (2484 / 2578) 7751
9 foto 82576 - Hùn 7 88.25 % (2958 / 3352) 7630
10 foto 95765 - Mai Văn Phong 11a2 kbc 7 90.57 % (2930 / 3235) 7317