Làm đề thi chọn lọc

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Level Tỉ lệ đúng Tổng điểm
1 foto 146629 - Người Dùng Messënger 20 99.46 % (7324 / 7364) 20383
2 foto 173792 - Nguyễn Quang Huy 1 15 97.88 % (5592 / 5713) 15571
3 foto 118359 - Nguyễn Thúy Tiên 12 87.5 % (4615 / 5274) 12519
4 foto 141130 - hien nguyen 12 91.89 % (4700 / 5115) 12091
5 foto 109452 - Quốc Toàn 11 88.29 % (4224 / 4784) 11015
6 foto 77858 - Nguyễn Thị Thanh Huyền 10 96.03 % (3118 / 3247) 10006
7 foto 17661 - Huyền Thoại ILJIMAE 9 92.35 % (3429 / 3713) 9141
8 foto 165343 - Võ Hoài Nam 8 97.8 % (3289 / 3363) 8966
9 foto 160017 - Lê Phú 8 96.01 % (2960 / 3083) 8891
10 foto 148275 - Tiến Nguyễn 8 91.64 % (2806 / 3062) 8227