Làm đề thi chọn lọc

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Level Tỉ lệ đúng Tổng điểm
1 foto 234542 - Nugget 23 83.52 % (10656 / 12758) 23996
2 foto 146629 - rác rưởi 23 99.45 % (8528 / 8575) 23251
3 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 22 85.32 % (8850 / 10373) 22793
4 foto 179903 - Dương Tấn Phước 18 83.07 % (7280 / 8764) 18574
5 foto 33917 - Phan Văn Đức 17 88.26 % (6930 / 7852) 17979
6 foto 148275 - Tiến Nguyễn 17 91.36 % (6368 / 6970) 17931
7 foto 141130 - hien nguyen 17 91.25 % (7124 / 7807) 17779
8 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 17 95.99 % (6088 / 6342) 17355
9 foto 118359 - ........ 16 86.96 % (6396 / 7355) 16907
10 foto 19964 - mmeocon01 16 81.35 % (6646 / 8170) 16675