Làm đề thi chọn lọc

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Level Tỉ lệ đúng Tổng điểm
1 foto 234542 - Thắng 26 81.99 % (12005 / 14642) 26437
2 foto 146629 - rác rưởi 23 99.45 % (8528 / 8575) 23251
3 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 22 85.32 % (8850 / 10373) 22793
4 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 19 95.96 % (6838 / 7126) 19424
5 foto 179903 - Dương Tấn Phước 18 83.07 % (7280 / 8764) 18574
6 foto 33917 - Phan Văn Đức 18 88.2 % (7063 / 8008) 18370
7 foto 141130 - hien nguyen 17 91.15 % (7203 / 7902) 17959
8 foto 148275 - Tiến Nguyễn 17 91.36 % (6368 / 6970) 17931
9 foto 118359 - ........ 16 86.96 % (6396 / 7355) 16907
10 foto 19964 - mmeocon01 16 81.35 % (6646 / 8170) 16675