Làm đề thi chọn lọc

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Level Tỉ lệ đúng Tổng điểm
1 foto 146629 - rác rưởi 23 99.45 % (8528 / 8575) 23251
2 foto 141130 - hien nguyen 17 91.42 % (6948 / 7600) 17432
3 foto 148275 - Tiến Nguyễn 17 91.68 % (6129 / 6685) 17251
4 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 17 84.6 % (6527 / 7715) 17214
5 foto 19964 - mmeocon01 16 81.39 % (6633 / 8150) 16632
6 foto 77858 - Nguyễn Thị Thanh Huyền 16 95.63 % (5518 / 5770) 16337
7 foto 173792 - Nguyễn Quang Huy 1 16 97.86 % (5863 / 5991) 16280
8 foto 118359 - YDS 16 86.84 % (6179 / 7115) 16265
9 foto 179903 - Dương Tấn Phước 15 82.74 % (5881 / 7108) 15064
10 foto 33917 - Hạ Băng 14 88.75 % (5516 / 6215) 14657