Làm đề thi chọn lọc

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Level Tỉ lệ đúng Tổng điểm
1 foto 146629 - rác rưởi 23 99.45 % (8528 / 8575) 23251
2 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 22 85.32 % (8850 / 10373) 22793
3 foto 179903 - Dương Tấn Phước 18 83.07 % (7280 / 8764) 18574
4 foto 148275 - Tiến Nguyễn 17 91.46 % (6348 / 6941) 17878
5 foto 141130 - hien nguyen 17 91.45 % (6973 / 7625) 17483
6 foto 33917 - Hạ Băng 17 88.33 % (6711 / 7598) 17428
7 foto 118359 - ........ 16 86.96 % (6396 / 7355) 16907
8 foto 19964 - mmeocon01 16 81.35 % (6646 / 8170) 16675
9 foto 77858 - Nguyễn Thị Thanh Huyền 16 95.63 % (5518 / 5770) 16337
10 foto 173792 - Nguyễn Quang Huy 1 16 97.86 % (5863 / 5991) 16280