Làm đề thi chọn lọc

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Level Tỉ lệ đúng Tổng điểm
1 foto 146629 - Mod Địa 23 99.49 % (8522 / 8566) 23242
2 foto 173792 - Nguyễn Quang Huy 1 16 97.87 % (5824 / 5951) 16179
3 foto 118359 - YDS 16 87.09 % (6118 / 7025) 16118
4 foto 141130 - hien nguyen 15 91.79 % (6197 / 6751) 15753
5 foto 19964 - mmeocon01 13 81.44 % (5315 / 6526) 13965
6 foto 77858 - Nguyễn Thị Thanh Huyền 13 95.6 % (4541 / 4750) 13953
7 foto 109452 - Quốc Toàn 12 87.88 % (4777 / 5436) 12177
8 foto 179903 - Dương Tấn Phước 12 83.24 % (4673 / 5614) 12042
9 foto 33917 - ruồi giấm 11 89.83 % (4186 / 4660) 11634
10 foto 148275 - Tiến Nguyễn 11 92.24 % (3971 / 4305) 11479