Làm đề thi chọn lọc

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Level Tỉ lệ đúng Tổng điểm
1 foto 234542 - iwannabetheguy 29 80.19 % (13744 / 17139) 29989
2 foto 146629 - Bùi Đức Ái 23 99.45 % (8528 / 8575) 23251
3 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 22 85.32 % (8850 / 10373) 22793
4 foto 146273 - Sky 22 94.77 % (8030 / 8473) 22060
5 foto 90967 - Nguyen Phuong 20 88.58 % (8025 / 9060) 20689
6 foto 148275 - Tiến Nguyễn 20 90.26 % (7331 / 8122) 20004
7 foto 33917 - abc 19 87.81 % (7485 / 8524) 19610
8 foto 179903 - Dương Tấn Phước 18 83.07 % (7280 / 8764) 18574
9 foto 141130 - hien nguyen 18 90.94 % (7241 / 7962) 18019
10 foto 40955 - luckys 17 83.49 % (7099 / 8503) 17969