Làm đề thi chọn lọc

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Level Tỉ lệ đúng Tổng điểm
1 foto 146629 - rác rưởi 23 99.45 % (8528 / 8575) 23251
2 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 22 85.32 % (8850 / 10373) 22793
3 foto 179903 - Dương Tấn Phước 18 83.07 % (7280 / 8764) 18574
4 foto 148275 - Tiến Nguyễn 17 91.36 % (6368 / 6970) 17931
5 foto 33917 - Phan Văn Đức 17 88.37 % (6813 / 7710) 17682
6 foto 141130 - hien nguyen 17 91.36 % (7065 / 7733) 17672
7 foto 118359 - ........ 16 86.96 % (6396 / 7355) 16907
8 foto 19964 - mmeocon01 16 81.35 % (6646 / 8170) 16675
9 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 16 95.93 % (5842 / 6090) 16571
10 foto 77858 - Nguyễn Thị Thanh Huyền 16 95.63 % (5518 / 5770) 16337