Làm đề thi chọn lọc

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Level Tỉ lệ đúng Tổng điểm
1 foto 234542 - iwannabetheguy 29 80.17 % (13746 / 17146) 29988
2 foto 146273 - Sky 23 94.91 % (8651 / 9115) 23747
3 foto 40955 - luckys 23 82.5 % (9771 / 11843) 23604
4 foto 146629 - Bùi Đức Ái 23 99.45 % (8528 / 8575) 23251
5 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 22 85.32 % (8850 / 10373) 22793
6 foto 33917 - ID 33917 22 87.88 % (8541 / 9719) 22511
7 foto 90967 - Nguyen Phuong 21 87.51 % (8522 / 9738) 21792
8 foto 240038 - leminhkhoi2k4 21 91.58 % (7226 / 7890) 21422
9 foto 204133 - hongngoc2808 20 87.2 % (7432 / 8523) 20815
10 foto 148275 - Tiến Nguyễn 20 90.16 % (7431 / 8242) 20269