Làm đề thi chọn lọc

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Level Tỉ lệ đúng Tổng điểm
1 foto 234542 - iwannabetheguy 29 80.17 % (13746 / 17146) 29988
2 foto 40955 - luckys 23 82.5 % (9771 / 11843) 23604
3 foto 146629 - Bùi Đức Ái 23 99.45 % (8528 / 8575) 23251
4 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 22 85.32 % (8850 / 10373) 22793
5 foto 146273 - Sky 22 94.74 % (8308 / 8769) 22774
6 foto 33917 - ID 33917 22 87.87 % (8426 / 9589) 22218
7 foto 90967 - Nguyen Phuong 21 87.88 % (8305 / 9450) 21294
8 foto 148275 - Tiến Nguyễn 20 90.16 % (7431 / 8242) 20269
9 foto 204133 - hongngoc2808 19 86.74 % (7003 / 8074) 19394
10 foto 240038 - leminhkhoi2k4 18 91.94 % (6386 / 6946) 18922