Làm đề thi chọn lọc

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Level Tỉ lệ đúng Tổng điểm
1 foto 146629 - Vật lí hoc24h 23 99.45 % (8528 / 8575) 23251
2 foto 141130 - hien nguyen 17 91.7 % (6770 / 7383) 17076
3 foto 77858 - Nguyễn Thị Thanh Huyền 16 95.63 % (5518 / 5770) 16337
4 foto 173792 - Nguyễn Quang Huy 1 16 97.86 % (5863 / 5991) 16280
5 foto 118359 - YDS 16 86.95 % (6152 / 7075) 16201
6 foto 148275 - Tiến Nguyễn 15 92.11 % (5500 / 5971) 15578
7 foto 19964 - mmeocon01 15 81.87 % (5958 / 7277) 15258
8 foto 33917 - Hạ Băng 14 88.71 % (5272 / 5943) 14084
9 foto 21617 - phanthivananh123 13 87.62 % (4812 / 5492) 13154
10 foto 179903 - Dương Tấn Phước 13 82.85 % (5069 / 6118) 13152