Làm đề thi chọn lọc

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Level Tỉ lệ đúng Tổng điểm
1 foto 80761 - Dương Linh Anh 106 97.48 % (38998 / 40007) 106287
2 foto 18852 - danhphong 94 95.25 % (36970 / 38815) 94541
3 foto 17192 - Nguyễn Thị Mỹ Trinh 86 96.56 % (39051 / 40444) 86040
4 foto 72905 - hà thị vũ hương 68 95.8 % (25827 / 26960) 68739
5 foto 76472 - vothikimthoa0908 65 97.57 % (25956 / 26603) 65664
6 foto 24139 - ngô quang cường 64 99.16 % (24226 / 24430) 64676
7 foto 13905 - tokarin 57 98.2 % (20778 / 21159) 57787
8 foto 81169 - Hoàng Thị Thủy Tiên 46 98.81 % (22085 / 22351) 46380
9 foto 75956 - Đạt 2k1 45 98.99 % (22272 / 22499) 45553
10 foto 36045 - duyen2000 41 96.32 % (18929 / 19652) 41948