Chi tiết câu hỏi

ID:81079

Độ khó: Nhận biết

The player was ejected because he committed a foul.

Để xem lời giải chi tiết câu hỏi này bạn cần đăng ký khoá học chứa câu hỏi này.

Đề thi chứa câu hỏi

Khóa học chứa câu hỏi

Câu hỏi này chưa được sử dụng trong khóa học nào