Thông tin đề

Đề thi THPTQG tỉnh Thái Bình lần 1
Lớp

12

Số câu

1 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

Tự do

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 107183 - Lưu Quang Anh 2 10 1
2 foto 83726 - Trần Thiên Hà 2 10 1 02:03 15/08/2017
3 foto 74042 - Võ Hoài Nam 2 10 1 07:46 18/08/2017 1781
4 foto 84775 - Vũ Đức 2 10 1 11:02 16/10/2017
5 foto 62265 - Lương Vũ 2 10 1 07:51 24/11/2017
6 foto 86141 - Nguyễn Hoàng Khang 2 10 1 10:00 25/11/2017
7 foto 90670 - phandokhanhly 2 10 1 09:24 03/01/2018
8 foto 108194 - g_104858244316803127708 2 10 1 09:42 05/01/2018
9 foto 112357 - Nguyễn Phạm Cát Nhi 2 10 1 09:14 16/01/2018
10 foto 123077 - thanhvbckpt 2 10 1 08:17 07/03/2018