Thông tin đề

Đề thi THPTQG Yên Phong 2
Lớp

12

Số câu

59 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

Tự do

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 56506 - Cảnh Nhật 177 11.8 59 04:48 18/07/2017
2 foto 15954 - Hậu Roy 172 11.4 57 09:14 31/05/2017 1123
3 foto 165343 - Võ Hoài Nam 177 10 59 09:44 21/07/2018 8986
4 foto 14884 - Anh Ngoc Ngo 135 9.8 49 11:20 27/04/2017
5 foto 52348 - Nguyễn Vũ Hoàng 103 8.2 41 08:33 17/06/2017
6 foto 27371 - Xuân Phạm 72 6.6 33 02:39 29/05/2017
7 foto 32891 - Nguyễn Kiệp 71 6.4 32 02:35 16/05/2017
8 foto 42857 - honghai le 61 6 30
9 foto 21696 - ngocbich 59 6 30 11:52 25/04/2017
10 foto 28459 - Thanh Tùng 81 5.8 29 01:35 14/05/2017