Thông tin đề

Đề số 03_Đề thi thử THPT QG 2017_Trường THPT Yên Lạc - Vĩnh Phúc_Lần 1
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
02/03/2017

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 56506 - Cảnh Nhật 108 10 40 04:24 18/07/2017
2 foto 15954 - Hậu Roy 107 10 40 01:03 24/04/2017 1123
3 foto 165343 - Võ Hoài Nam 107 10 40 09:19 21/07/2018 8986
4 foto 174749 - King of Nam 107 10 40 03:47 21/07/2018 4345
5 foto 25235 - quyenpudtk 105 9.75 39 01:26 08/06/2017
6 foto 44856 - Thảo Thảo 105 9.75 39 10:27 09/06/2017
7 foto 10426 - loveVmmu 104 9.75 39 10:53 26/04/2017
8 foto 23157 - kaitoukid1412dh 104 9.75 39 04:29 29/05/2017
9 foto 89031 - tuyetngan2000 104 9.75 39 10:09 19/09/2017 1468
10 foto 16570 - phuong9909 103 9.75 39 04:24 27/04/2017